หาเรา

Dream Station
Via(ถนน) Giolitti 119 กรุงโรม 4°ชั้น(ลิฟต์) – apt. 7/8

จาก FIUMICINO สนามบิน:

  • 14 € รถไฟ “Leonardo Express”, 31 นาที,  จาก 6:37am – 11:37pm
  •  6 € รถบัส, 50 นาที www.tambus.it/

จาก CIAMPINO สนามบิน:

  • 4 € รถบัส  (www.schiaffini.com)  สถานีอยู่ที่ไม่กี่ก้าวจาก.

จาก Termini Station (Central Station):

  • ใช้ทางออกที่ via  Giolitti, Dream Station via Giolitti 119.

โดย รถแท็กซี่:

  • จาก Fiumicino 48 €  
  • จาก Ciampino 30 €